ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាន អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សក្រុង ស្រុក


ខេត្តកណ្តាល ៖
ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា នេះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាន-អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សក្រុង-ស្រុក ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម នូ សាខន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត, ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្នុងជួរគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត, ប្រធាន-អនុប្រធានមន្ទីរបក្សខេត្ត សរុបវត្តមាន ៣០នាក់ (នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបក្សខេត្ត)។ ខ្លឹមសារ ៖ ត្រៀមរៀបចំសមាសភាពបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង-ស្រុក ។