កម្ពុជា-ចិន ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន១៤ចំណុចសំខាន់ៗ ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅលើទឹកដីមហាអំណាចចិន


បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជានៅលើទឹកដីមហាអំណាចចិន រយៈពេល៣ថ្ងៃ ដោយនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានចេញសេចក្តីថ្លែងកាណ៍រួមមួយដែលមានចំនួន១៤ចំណុចសំខាន់ៗ ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន៖