លោកជំទាវ សុខមុំ និមល ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS


លោកជំទាវ សុខមុំ និមល អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Sergey Mikaylov អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS នារសៀលថ្ងៃទី២៦ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

akp-1

akp-2

akp-3

akp-4