អភិបាលរងខេត្តកែបជួបសំណេះ សំណាល និងលើកទឹកចិត្តក្រុមប្រតិភូ និងកីឡាករកីឡាការីនី


ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាលរងខេត្ត ជួបសំណេះ សំណាល និងលើកទឹកចិត្តក្រុមប្រតិភូ និងកីឡាករកីឡាការីនីខេត្តកែបក្នុងឱកាសមុន ពេលចេញទៅ ប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ តុលា ដល់ថ្ងៃទី០៥ វិច្ឆិកា ២០១៦ នៅសាលប្រជុំមន្ទីអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកែប ៕

a11

a22

a33

a44

a55