ក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុកជ័យសែន បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណដល់សមា ជិកបក្សមកពីភូមិស្លែង ឃុំខ្យង ចំនួន៥០០ នាក់


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ នេះក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុកជ័យសែន ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម កង សៅគុណ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុក ព្រមទាំង លោកអនុប្រធានមន្ទីរ រ៉ែនិងថាមពលខេត្ត លោកអនុប្រធានគណបក្សស្រុក និងថ្នាក់ ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ស្រុក ឃុំ ភូមិ បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណដល់សមា ជិកបក្សមកពីភូមិស្លែង ឃុំខ្យង ចំនួន៥០០ នាក់ ស្រី ៣១០ នាក់។ក្រោយពីបញ្ចាប់ការសំណេះសំណាង ក៏បានរៀចំបាយសាមគ្គី ហូបជួបជុំគ្នា និងរាំកំសាន្តផងដែល ។
ក្នុងពិធីនេះក៏មានកាចំណាយអស់ចំនួន ៤,៧២០,០០០៛ ថវិកានេះដោយមានការជួយឧបត្ថម្ហ ពីក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃុំ ,និងក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកចុះជួយឃុំ