អភិបាលខណ្ឌដង្កោ បើកកិច្ចប្រជុំការងារត្រៀមធ្វើជំរឿនស្ថិតិថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ខបាលខណ្ឌដង្កោ សហការជាមួយ មន្ទីរផែនការរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារត្រៀមធ្វើជំរឿនស្ថិតិថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាព លោក នុត ពុធដារ៉ា អភិបាលខណ្ឌដង្កោ និងលោក គឹម ច័ន្ទឌីណា ប្រធានមន្ទីរផែនការរាជធានីភ្នំពេញ។