លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គអប់រំនយោបាយបក្សជំនាន់ទី២៦


ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ គណបក្សជំនាន់ទី២៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

14915482_1320188304689952_3618910074382936118_n

14937461_1320188394689943_2372502070028908429_n

14632847_1320188328023283_9108732129289473642_n

14606535_1320188821356567_4616650259783004678_n

14695401_1320188578023258_4923019743014590069_n