ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និងសហការីនាំយកថវិកាសប្បុរសរបស់បុគ្គលិកអគ្គិសនីកម្ពុជាជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា


ថវិកាជាង ០១ សែនដុល្លារដែលជាទឹកចិត្តបរិសុទ្ធរបស់និយោជិកអគ្គិសនីកម្ពុជាចាប់ពីការផ្តួចផ្តើមគំនិតនាឆ្នាំ ២០១៦ មក ត្រូវបានផ្តល់ជូនមន្ទីរពេទ្យនេះជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាយើង ។