ឯកឧត្តម គុណ ញឹម អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ការអនុវត្តតារាងពន្ធគយកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧


ឯកឧត្តម គុណ ញឹម ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជានិងលោក Itsu Adachi ប្រធានអង្គការ JICA ប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តតារាងពន្ធគយកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧ និងវឌ្ឍនភាពសង្ខេបនៃការអនុវត្តគម្រោងស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយ ឆ្នាំ២០០៦-២០១៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ។

3910

4010