ឯកឧត្តម​ ហួត​ សារឹម បានចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានខួង និងដំទ្បេីងអណ្តូង​ស្នប់ ​ នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ​


ឯកឧត្តម​ ហួត​ សារឹម​ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ​ ក្រោមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិងលោក​ សុក​ សុផល្លី​ នាយកគម្រោង​ បានចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានខួង និងដំទ្បេីងអណ្តូង​ស្នប់ ​ នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន WAPCOS។