ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានមានជំនួបទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយ លោកជំទាវ អារ៉ានឆា ហ្គុនហ្សាលែស


នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៤០នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានមានជំនួបទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយ ១)លោកជំទាវ អារ៉ានឆា ហ្គុនហ្សាលែស នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង ២) ឯកឧត្តម គីយូតូ ស៊ូជី អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន។