សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើបាឋកថា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តី គ្រូនគរបាលជាតិ និងនិស្សិត-សិក្ខាកាម នៃបណ្ឌិតសភា នគរបាលកម្ពុជា


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើបាឋកថា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ លើប្រធានបទស្តីពី ការដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំង សភាពការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ និងបញ្ហាផ្សេងៗ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តី គ្រូនគរបាលជាតិ និងនិស្សិត-សិក្ខាកាម នៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានៅខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

53

54

55

56

57

58