សកម្មភាពដំណើរការសាងសង់ការដ្ឋានស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដី រង្វង់មូលចោមចៅ


សកម្មភាពដំណើរការសាងសង់ការដ្ឋានស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដី រង្វង់មូលចោមចៅ ដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅចំណុចនេះ។
ដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ចំពោះការរំខានមួយចំនួនដែលអាចកើតមាន។