ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យនាយកវិទ្យុABC អូស្ត្រាលី ទទួលបន្ទុក ផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី LYNLEY MARSHALL នាយកវិទ្យុ ABC អូស្រ្តាលី ទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាព្រឹក  ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ។

321

331

341