ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ប្រចាំ កម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងទទួលអំណោយសម្ភារៈការិយាល័យ


ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Xiong Bo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសមនិងទទួលសម្ភារៈការិយាល័យនាថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ។

35

361

371

381