ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងលិខិតតែងតាំង ពីតំណាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំកម្ពុជា


នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងលិខិតតែងតាំង ពីតំណាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំកម្ពុជា មានដូចជា ១) លោកស្រី Cristian Munduate តំណាងអង្គការ UNICEF ២) លោក Nick Beresford តំណាងអង្គការ UNDP និង ៣) លោក Sardar Umar Alam តំណាងអង្គការ UNESCO។