សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមវេទិកានយោបាយអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុបលើកទី៣ និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លើកទី៣២ របស់ ICAPP


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី នឹងអញ្ជើញចូលរួមវេទិកានយោបាយអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុបលើកទី៣ និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លើកទី៣២ របស់ ICAPP ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរដ្ឋធានីកូឡុំបូ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមស្រីលង្កា