ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រី អ៊ីណា លឺប៉ែល អគ្គនាយកអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក នៃក្រសួងការបរទេសសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់


នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រី អ៊ីណា លឺប៉ែល អគ្គនាយកអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក នៃក្រសួងការបរទេសសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់។