ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាត ក្រោមប្រធានបទ សភាជាវេទិកាពង្រឹងការអប់រំ ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងនីតិរដ្ឋ


ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាលើកទី១៤០ នៅទីក្រុងដូហា រដ្ឋកាតា ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩, ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រធានគណៈប្រតិភូសភាជាតិកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាត ក្រោមប្រធានបទ សភាជាវេទិកាពង្រឹងការអប់រំ ដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងនីតិរដ្ឋ។