សារលិខិតរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសខួប២០ឆ្នាំ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា (៣០ មេសា ១៩៩៩ – ៣០ មេសា ២០១៩)