ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តការប្រមូលពន្ឋប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ឋិកាន់កាប់អចលទ្រព្យ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តការប្រមូលពន្ឋប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ឋិកាន់កាប់អចលទ្រព្យដែលចុះបញ្ជី និងមិនទាន់ចុះបញ្ជើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលពន្ឋប្រថាប់ត្រានេះបានចូលរួមចំនែកមួយនៃសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងដើម្បីយកថវិកាមកអភិវឌ្ឍន៏លើគ្រប់វិស័យដែល
ចាំបាច់នានារួមមាន ថ្នល់ ស្ពាន ជាដើម ដូចនេះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ឋនានាដែលត្រូវ អនុវត្តន៏ត្រូវតែខិតខំប្រមូលពន្ឋប្រថាប់ត្រាទៅលើអចលនទ្រព្យនេះ ឲ្យបានច្រើននិងឲ្យអស់ពីលទ្ឋិភាពក្នុងការប្រមូលពន្ឋនេះចូលថវិការដ្ឋ ។ ដែលមានមន្រ្តីពាក់ព័ន្ឋ នានានិងអាជ្ញាធរដែនដីផងដែរ។

15137562_1348720755170040_684062140633159367_o

15110964_1348720421836740_4907141858162981251_o

15156922_1348720431836739_8611025952158800444_o

15128980_1348720485170067_8751612240666614219_o

15123000_1348720478503401_5604306530531449661_o

15129505_1348720448503404_748234074756069494_o

15168768_1348720598503389_4185243463867788511_o

15110975_1348720508503398_960136707142701321_o

15122977_1348720585170057_894437006139754528_o

15110393_1348720581836724_346266014979193389_o