ឯកឧត្តមឧកញ៉ាបណ្ឌិត អូស្មាន ហាស្សាន់ បានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរពិធីស្រាយបួសមិត្តភាព


ម៉ាឡេស៊ី៖​ ឯកឧត្តមឧកញ៉ាបណ្ឌិត អូស្មាន ហាស្សាន់ ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសសកម្មពិសេស បានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរពិធីស្រាយបួសមិត្តភាព ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី YAB TUN Dr. Mahathir Mohamad និង ថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន ១,២០០ នាក់ មកពី ១២ ប្រទេស នៅទីក្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលបុត្រាចាយ៉ា ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩