ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញជាអធិបតី បិទមហាសន្និបាតលើកទី៩ សភាតំបន់អាស៊ី នៅខេត្តសៀមរាប


ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី បិទមហាសន្និបាតលើកទី៩ សភាតំបន់អាស៊ី ដែលហៅកាត់ថា APA នារសៀលថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមហាសន្និបាត នេះបានប្រារព្ធឡើងតាំងពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា។

291

301

311

321

331