ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រារព្ធមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៨ ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្យសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា


ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រៀបចំប្រារព្ធមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៨ ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្យសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា (០២ ធ្នូ ១៩៧៨-០២ ធ្នូ ២០១៦) ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងច្រើនកុះករ នាថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។

5

6

7