ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូ សហភាពអឺរ៉ុប


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូ សហភាពអឺរ៉ុប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម Jean-Christophe Belliard អគ្គលេខាធិការរង នៃមន្ទីការបរទេសសហភាពអ៊ឺរ៉ុប នៅទីស្តីការក្រសួង។