ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា និងបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារសិក្សា នៅវិទ្យាល័យសុខអានដូងខ្ពស់


ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា និងបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារសិក្សា នៅវិទ្យាល័យសុខអានដូងខ្ពស់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា តំណាងរាស្រ្ត មណ្ឌលព្រះវិហារ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកបូរីជលសារ។
អគារ ពីរជាន់ មាន ១២ បន្ទប់ កសាងក្នុងតម្លៃ ២៥ មុឺនដុល្លា ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធសន្តិភាពចិន (CFPD) សហការជាមួយសង្គមសុីវិលកម្ពុជា (CSAF)។