ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា និង ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការវាស់វែងចុះស្រង់ទិន្នន័យកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តព្រះសីហនុ