ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​​​​​​​​​​​បានចុះពិនិត្យការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន ០២គម្រោងក្នុខេត្តប៉ៃលិន


ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ៩រោច ខែអាសាឍ​ ឆ្នាំកុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស​ ២៥៦៣​ ត្រូវនឹង​ថ្ងៃទី​២៥ ​ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តប៉ៃលិន បានចុះពិនិត្យការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន ០២គម្រោងក្នុខេត្តប៉ៃលិន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រថ្នល់បត់ ស្ថិតក្នុងស្រុកសាលាក្រៅ។
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអូរដូនតា ស្ថិតក្នុងស្រុកសាលាក្រៅ។