បន្តការងារជួសជុល និងថែទាំប្រចាំនៅលើផ្លូវជាតិលេខ២,២៣ និងផ្លូវខេត្តលេខ១២២,១តេកា១ ខេត្តតាកែវ


នាថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ បន្តការងារជួសជុល និងថែទាំប្រចាំដោយស្រោចកៅស៊ូកំទេចថ្ម លើផ្ទៃថ្នល់ប្រះ១ជាន់,បិតកៅស៊ូលុបសំបុកមាន់,កៀរកិនបង្ហាប់ថ្មម៉ិច,រៀបថ្មសំណាញ់ជើងទេរ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ២,២៣ និងផ្លូវខេត្តលេខ១២២,១តេកា១ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តតាកែវ។