ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី មាស សុភា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមការងាថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន


(ព្រះវិហារ)៖ ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី មាស សុភា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តព្រះវិហារ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមការងាថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្ត កម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ តំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។