អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្នីសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុងទ័រភ្លើង នៅម៉ោង៩៖៣០នាទីព្រឹកនេះ


អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នៅម៉ោង៩៖៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានរៀបចំសន្នីសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុងទ័រភ្លើង» នៅអគារជាន់ផ្ទាល់ដី នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

សន្និសីទនេះ មានទិសដៅ និងគោលបំណងពន្យល់ឆ្លើយតបនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុងទ័រភ្លើង។

សម្រាប់វាគ្មិនដែលឆ្លើយតបសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានរួមមាន៖ ១៖ លោក កែវ រតនៈ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា និង២៖ លោក យឹម វិសិដ្ឋ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា៕