សាខាសមាគមនារីខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានចុះសួរសុខទុកស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគាសម្រានកូននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត


សាខាសមាគមនារីខេត្តឧត្តរមានជ័យដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ មុំពុទ្ធីតា ប្រធានសាខាសមាគមនារីខេត្ត និង លោកប្រធានពន្ធនាគានិងភរិយា បានចុះសួរសុខទុកស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគាសម្រានកូននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ដោយបានផ្តល់សម្ភារះមួយចំនួនរបស់កាកបាទក្រហម និងសមាគមនារីខេត្ត។