ការហ្វឹកហាត់ពន្លត់ និងការប្រើប្រាស់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យប្រកបដោយសុវត្តិភាព


ថ្ងៃអាទិត្យ ៣រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ការហ្វឹកហាត់ពន្លត់ និងការប្រើប្រាស់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យប្រកបដោយសុវត្តិភាព និងត្រូវតាមបច្ចេកទេសរបស់កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ប្រចាំនៅតំបន់ហ្កាវ នៃសាធារណរដ្ឋ ម៉ាលី។