មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះវិហារ បន្តការងារ ស្រោចកៅស៊ូសៀលស្នាមប្រេះស្រុត,រៀបចំជន្ទល់សម្រាប់ចាក់ធ្នឹម និងចងដែកស្ពាន


នៅថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះវិហារ បន្តការងារ ស្រោចកៅស៊ូសៀលស្នាមប្រេះស្រុត,រៀបចំជន្ទល់សម្រាប់ចាក់ធ្នឹម និងចងដែកស្ពាន,ថែទាំផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះវិហារ ផ្លូវកោះកែរ សម្រេចបាន ៤៣ ម៉ែត្រការ៉េ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៩៥ ខេត្តព្រះវិហារ។