វីដេអូ៖ ពលរដ្ឋស្រុកចំការលើ សម្តែងនូវការអបអរសាទរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានផ្តល់ផ្លូវកៅស៊ូ១ខ្សែ ប្រវែង១២ម៉ែត


ពលរដ្ឋស្រុកចំការលើ អបអរសាទរ

វីដេអូ៖ ពលរដ្ឋស្រុកចំការលើ សម្តែងនូវការអបអរសាទរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានផ្តល់ផ្លូវកៅស៊ូ១ខ្សែ ប្រវែង១២ម៉ែត

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 3 កញ្ញា 2019