ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅវិមានឯករាជ្យ ខណៈឯកឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា


ឯកឧត្តម Tony Tan Keng Yam ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី និងលោកជំទាវ អញ្ជើញដាក់កម្រង ផ្កាគោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ នៅវិមានឯករាជ្យ នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងកំឡុងពេលបំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។