ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយដល់មន្ត្រីគណ បក្សថ្នាក់ខេត្ត ជំនាន់ទី ១២


ខេត្តព្រះវិហារ៖រសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះបានរៀបចំពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយដល់មន្ត្រីគណ បក្សថ្នាក់ខេត្ត ជំនាន់ទី ១២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្តម​ ឡុង សុវណ្ណ សមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការ​កណ្តាល​ និង​អនុប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ នៅសាលប្រជុំ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ។