ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាន អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារបេសកកម្ម Article IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម


ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាន អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារបេសកកម្ម Article IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដឹកនាំដោយលោក Jarkko Turunen ជាប្រធានបេសកកម្ម និងរួមជាមួយសមាជិកប្រតិភូ ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម ក្នុងពេលបំពេញ បេសកកម្មសម្រាប់រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ នៅកម្ពុជា, នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩, នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។