កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋបាលរបស់ SEAMEO BIOTROP លើកទី ៥៧


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋបាលលើកទី ៥៧ នៃមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ជីវវិទ្យាត្រូពិច SEAMEO (BIOTROP) គឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងអប់រំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ និងវប្បធម៌។ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈនៅតែក្លាយជាបញ្ហាអាទិភាពមួយ ដែលស្របទៅនឹងតំបន់អាទិភាពប្រាំពីររបស់ SEAMEO ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។

ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសសមាជិក SEAMEO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងសាកលវិទ្យាល័យ ។

០៧ តុលា ២០១៩ | សណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ