លោកស៊ីម រតន: ចុះសំណេះសំណាល ជាមួយសកម្មជនឃុំក្រាំងអំពិល និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន


ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំផ លោកស៊ីម រតន: អភិបាលស្រុកសំរោងទង លោកឈួន សត្រា អនុប្រធានក្រុមការងារ ចុះជួយឃុំក្រាំងអំពិលក្រុមការងារស្រុកចុះជួយឃុំ និងក្រុមការងារឃុំ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សកម្មជនយុវជនឃុំនិង ភូមិចំនួន ២៦នាក់ដើម្បីស្តាប់របាយការណ៍ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥ និង លើកផែនការបន្ត។
Sim Ratanak 18-01-20161 (1)           Sim Ratanak 18-01-20161 (2)
Sim Ratanak 18-01-20161 (3)