បន្តអនុវត្តការងារថែទាំប្រចាំ និងការងារខួបដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ បន្តអនុវត្តការងារថែទាំប្រចាំ និងការងារខួប ដោយកាយបកកៅស៊ូ AC និងកៀរសម្រួលចរាចរ,កាយជួសជុលសំបុកមាន់ដោយប្រើគ្រឹះថ្មចំរុះឌីប៊ីអេសធី,ការងារចាក់កៅស៊ូលុបសំបុកមាន់ និងចាក់កៅស៊ូលុបស្នាមប្រេះ,កៀរកិនបង្ហាប់សម្រួលក្រួសក្រហម និងជួសជុលកែគំរបរីហ្គែរលូមូលបណ្តោយផ្លូវ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៧,៨ ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧១,៣៧៣C,៣៧៣D។