វីដេអូ៖ សម្តេច ភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរាជទូតទើបតែងតាំងថ្មីចំនួន ៩រូប ចូលជួបសម្តែង ការគួរសម និងទទួលអនុសាសន៍


វីដេអូ៖ សម្តេច ភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរាជទូតទើបតែងតាំងថ្មីចំនួន ៩រូប ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងទទួលអនុសាសន៍…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 24 តុលា 2019