បន្ទាប់ពីដាក់បណ្តាញលូរួច ការដ្ឋានបានចាប់ផ្តើមចាក់បេតុងផ្លូវ


នៅថ្ងៃទី១៦ខែមករាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាក់បេតុង ផ្លូវលេខ 77BT ប្រវែង ២៧៥០ម ទទឹង ៧ម ចាប់ពីផ្លូវលេខ២៧១ដល់ផ្លូវលេខ៣៧១ ក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ។