លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយពូមីងយោធិន និង គ្រួសារយោធិន ក្នុងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យោធិនពិការ ៣១៧ តេជោភ្នំឆ័ត្រ


លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគម TYDA បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយពូមីងយោធិន និង គ្រួសារយោធិន ក្នុងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យោធិនពិការ ៣១៧ តេជោភ្នំឆ័ត្រ ចំនួន ៥៩៨ គ្រួសារ រួមជាមួយអង្គការឆឺជី អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩