អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍លោក សុបផាមិត ជិនណាហ្សី អភិបាលរងខេត្តត្រាត ប្រទេសថៃ


លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍លោក សុបផាមិត ជិនណាហ្សី អភិបាលរងខេត្តត្រាត ប្រទេសថៃ ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ជូនដល់សិស្សដែលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាមុខវិជ្ជាតន្ត្រីសាកល វគ្គទី៥ កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់យុវជនខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ -៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បង្រៀនដោយលោកគ្រូវីរៈ មន្ត្រីវង្ស បណ្ដាញគ្រូរង្វាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី មហាចក្រី។
នៅសាលាខេត្តកោះកុង។