ផែនការដោះស្រាយបព្ហាាទឺកលិចនៅតំបន់រដ្ឋសភាជាតិ


ក្នុងផែនការដោះស្រាយបព្ហាាទឺកលិចនៅតំបន់រដ្ឋសភាជាតិ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងបរិស្ថាន សួនសម្តេច ហ៊ុន សែន រង្វង់មូលសម្តេចសង្ឈ ជួន ណាត នៅថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ សាលលារាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តេីមការដ្ឋានដាក់បណ្តាញលូ ទំហំ ១ម-១.២ម ប្រវែង ១៣៥១ម នៅវិថី ស ប៊ិត ផ្លូវខាងជេីងស្ថានទូតរុស្សីុ ចាប់ពីសួនសម្តេច ហ៊ុន សែន ដល់មហាវិថីសុធារស។
Water 18-01-2016 1 (1)         Water 18-01-2016 1 (2)
Water 18-01-2016 1 (3)         Water 18-01-2016 1 (4)
Water 18-01-2016 1 (5)