លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី ហ៊ុនម៉ាណែត ចុះប្រគល់អណ្តូងទឹកស្អាត ចំនួន ១០ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិព្រៃពង្រ និងភូមិបឹងបិច


ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦៖ លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី ហ៊ុនម៉ាណែត បានចុះប្រគល់អណ្តូងទឹកស្អាត ចំនួន ១០ ដែលជាអំណោយរបស់មូលនិធិ លោកតា ហ៊ុន នាង និងលោកយាយ ឌី ប៉ុក ស្ថិតនៅភូមិព្រៃពង្រ និងភូមិបឹងបិច ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាស នោះលោកជំទាវ ក៏បាននាំ គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រ ចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA) ចុះពិនិត្យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរ។
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (1)        Pich Chanmony 18-01-2016 1 (2)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (3)         Pich Chanmony 18-01-2016 1 (4)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (5)        Pich Chanmony 18-01-2016 1 (6)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (7)         Pich Chanmony 18-01-2016 1 (8)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (9)          Pich Chanmony 18-01-2016 1 (10)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (11)          Pich Chanmony 18-01-2016 1 (12)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (13)           Pich Chanmony 18-01-2016 1 (14)
Pich Chanmony 18-01-2016 1 (15)         Pich Chanmony 18-01-2016 1 (16)