មន្ត្រីតំណាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ (O&M) ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ វ៉ៃគោ


នៅថ្ងៃអង្គារ​ ៩កើត ខែកត្ដិក​ ឆ្នាំកុរ​ ឯក​ស័ក ព.ស ២៥៦៣​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៥​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩ មន្ត្រីតំណាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ (O&M) ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ វ៉ៃគោ (ជំហានទី ១) ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។