ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងសមាសភាពសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា នៃអង្គចៅក្រមចំនួន១១រូប ឱ្យបន្តការងារក្នុងអាណត្តិថ្មី