រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកមហាសន្និបាតអាណត្តិទី៣


នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១១រោច ខែកក្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកមហាសន្និបាតអាណត្តិទី៣ សមាគមក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ សង្កាត់ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលរៀបចំដោយ សមាគមក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ សង្កាត់ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយបានឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្នាន។